Dissidenten – Fata Morgana Lyrics

Silnaakum ?alaa Sfaa ?alaa Halaa khanha dfaa
Silnaakum ?alaa Sfaa ?alaa Halaa khanha dfaa
Fi Hwab shkhiirkum TaalaH
Hwab shkhiirkum TaalaH
Fi Hwab shkhiirkum TaalaH
Hwab shkhiirkum TaalaH

Tlabnaa kum haatuu shifaa idwaa’ fii idi hlijifaa
Tlabnaa kum haatuu shifaa idwaa’ fii idi hlijifaa
Tahba bil jaralHas saama’
Bil jaralHas saama’
Tahba bil jaralHas saama’
Bil jaralHas saama’

MiSbaahak nuuruu Tfaa yaa la’maa ?aqalinaa Hfaa
MiSbaahak nuuruu Tfaa yaa la’maa ?aqalinaa Hfaa
Tilfinaa wad diniaas waaia’

Wad diniaas waaia’
Tilfinaa wad diniaas waaia’
Wad diniaas waaia’

Tklam bikduub u hifaa ?abdi khidmuhi shirfa
Tklam bikduub u hifaa ?abdi khidmuhi shirfa
Yaakul Saabat kul zaara’
Saabat kul zaara’
Yaakul Saabat kul zaara’
Saabat kul zaara’

Silnaa kum haatuu ha Sifaa fii Haala Zurfhaa tilfa
Silnaa kum haatuu ha Sifaa fii Haala Zurfhaa tilfa
YaHlaf min huu Taama’
Min huu Taama’
YaHlaf min huu Taama’
Min huu Taama’

Tismuu irzaqna bilhfa wiHnaa anshuufuu brrija fir’uun maa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *